MåleriCompaniet, måleriföretag
måleri, målerifirma, målare
MåleriCompaniet
måleritjänster

MåleriCompaniet

Skriv ut eller spara denna sida

MåleriCompanietMåleriCompaniet

Vilka måleriverktyg ska man använda och varför?

Valet av längd, form och storlek för att underlätta artbetsmomenten, åtkomligheten och arbetsmiljön

Penslar

Natuborst till lösningsmedlsbaserade färger syntetborst för vattenbaserade färger
Blandborst - Passar till båda typerna

- Elementpensel är en vinklad pensel bra för åtkomlighet och insparningar

Bredd

25-50mm fönster och lister
50-100mm insparningar av tak och väggar

- Moddlare är en efterslätare, man kan påföra färg först med en roller

Bredd: 50-125mm - luckor och dörrar

- Lackpensel är en tjock pensel för att  påföra mycket färg

Bredd: 50-100mm - socklar dörrfoder,dörrkarmar

- Roller finns med lammull eller naturlig mohair till lösningsmedelsbaserade färger
syntetiskt lugg- passar till båda typerna

Lugglängden - avgör hur mycket färg som påföres samt grängyta

Längd: 0-6mm - möbler, dörrar, golv (0mm är en  rulle med skumplast)

Längd: 18-22mm - tak, väggar, fasader

- Hörnrulle - insparningar i hörn
- Boogirulle - insparnigar med förlägningskaft

Förlängningsskaft går att fälla ut eller skjuta ihop och påmonterigar av en roller eller pensel

Trånga utrymmen 60-120cm - vanliga ytrymmen 120-240cm

Skrapning

 • Handskrapor med utbytbara blad
 • Fönster/snickerier 25-50mm - lättare åtkomlighet
 • Fasader 50-65mm - för bredare skrapytor
 • Tapet och färg - skrapspackel, stålspackel
 • Fönsterskrapa - rengöring av färgstänk mm på glas
 • Stålborste-skrapa bort färgflagor

Slipning

 • Slipklossar med utbytbara sanpapper
 • Handkloss - ytor åtkomliga vid armlägd
 • Ledad kloss - kan monteras på förlägningskaft

Sandpapper

Kornstorleken avgör slipytan i pappret

40-120 = väggar och tak

120-180 = finslipningar som snickerier

Spackling

 • Japanspacklar 50-100mm mindre isättningar som på snickerier
 • Bredspacklar 100-600mm för spacklig av väggar och tak
 • Gummispackel - formspacklingar

Väggbeklädnader

 • Måttstock - mätningar
 • Tapetborste - fastpressa väggbeklädnader
 • Tapet avrivare - linjeskärningar och kapningar
 • Tapetlinjal - för undelätta raka kapningar
 • Skärkloss - passar till tapetlinjalen för raka kapningar
 • Tapetkniv - renskärningar av väggbeklädnader
 • Brytbladskniv - renskärningar av grövre väggbeklädnader
 • Tapetskarvrulle - pressa fast tapetskarvar
 • Tapetlod - för riktning av tapeter
 • Tapetsax - klippningar av väggbeklädnad
 • Tapetskarvhyvel - bortagning av gamla tapetskarvar

Bord

Tapetbord är höj och sänkbara till 85-90cm arbetshöjd

 • Tapetbord 2delad - är mer anppasad til användning av tapetklistermaskin
 • Tapetbord 3delad - är anpassad för manuell eller maskinanvändning
 • Papptapetbord - är för enstaka tillfällen

Maskiner

Tapetklistermaskin - påför klister automatiskt när man drar tapeten genom rullfalsarna

Elmaskiner/verktyg

 • Färgpistol - element och invändigt av skåp och garderober
 • Varmluftspistol - bortagning av färg
 • Högtryckstvätt - fasader och utvändiga tak
 • Högtrycksfärgsprutor - finns mindre bärbara samt större med vagn
 • Flex-slip rondell med skaft och dammsugare för slipningar av tak och väggar

Stege-bock ställningar

 • Arbetsbockar är vikbara med höjder 50-100cm
 • Trappstege/trappbock - har förlägningsben på ena sidan för anpassning av trappstegshöjden
 • Ställningar - lättmetall finns som rullbara och vikbara

Rengöring-städning

 • Cellulosa/natursvampar eller svampmopp för tvättning
 • Dammborste för mindre avdammning sopborste förstörre avdammningar

Skydd

 • Kläder och skor
 • Dammfiltermask - dammskydd
 • Halvmask:
  1. P3 skyddar mot damm
  2. A2 gaser och organiskt damm
  3. K2 gaser och lukt av amoniak
 • Skyddsglasögon för damm ock kemikalie stänk

Relaterade länkar

MåleriCompaniet
 
MåleriCompaniet AB - Råsundavägen 118 - Tel: 08-28 84 75 - info@malericompaniet.se
 
 
 
MåleriCompaniet, måleriföretag Stockholm Fler Tips & Råd